Partneři MTE

Metering Services s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti MTE Meter Test Equipment AG a v České republice plně podporuje a zajišťuje podporu, obchod a nabídku produktů společnosti MTE. Mezi realizované projekty patří např. mobilní cejchovací stanice pro společnost PREměření, a.s. a zajištění servisu včetně přípravy modernizace 40ti pozicové cejchovací stanice pro společnost ČEZ Distribuce a.s.